Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://forme.hu/) és aldomainjein történő

jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő

weboldalról: https://forme.hu/.

 1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Gift For Me Kft.

A szolgáltató székhelye: 4371 Nyírlugos, Hunyadi u. 35.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: giftformekft@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 15-09-086593

Adószáma: 27038417-2-15

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 30 553 8083

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe:

Webhosting kft. 9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 2.

Telefon: 613 241 2828

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 30 553 8083

E-mail: giftformekft@gmail.com

Alapvető rendelkezések:

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen Szabályzat _____________________ napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon

közzéteszi.

 1. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A

vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 1. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra

visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 1. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a

jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
 2. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
 3. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a

termékekről fotót jelenít meg.

 1. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja

Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

III. Rendelés menete

 1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
 2. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor

megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárolok tovább” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, „Pénztárhoz” gomb megnyomása után ellenőrizheti a kosár tartalmát. A „X - törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Felhasználó kiválasztja a szállítás módját, majd megadja a személyes adatokat és a

szállítási címet,

 1. A szállítási mód a következő lehet:
 • GLS Flex Delivery: GLS Futárszolgálat
 1. Fizetési módok:
 • Utánvétel: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja

kiegyenlíteni, akkor válassza a "Személyesen átvételkor" fizetési

módot. (Nagycsomagos termékek esetében ez a fizetési mód nem választható)

 • Előre utalás
 1. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy Felhasználó elálljon a szerződéstől. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni (hiszen így tudja bizonyítani, hogy sérülten kapta készhez a terméket), sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

 

 

 1. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
 2. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.
 3. A megrendelések visszaigazolása és a szerződés létrejötte raktáron lévő termékek esetén:

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb emailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről (szerződés létrejötte).

 1. A megrendelések visszaigazolása és a szerződés létrejötte raktáron NEM lévő termékek esetén:

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a

szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül

Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses

kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. Szolgáltató levélben tájékoztatja a Felhasználót, hogy a berendelte a megvásárolni kívánt a termék(ek)et. Ezzel szerződés még nem jön létre a felek között. Amint beérkezett a megvásárolni kívánt termék Szolgáltatóhoz, egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről (a szerződés ekkor

jön létre a felek között.

 

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
 2. A megrendelések feldolgozása központi információs szolgálat nyitvatartási idejében történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
 4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
 5. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

- a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

- a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 1. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a

szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről

Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget

haladéktalanul visszatéríteni.

 

 1. Elállás joga
 2. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti

időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Nem illeti meg elállási jog a Fogyasztót (amennyiben kipróbálta, használatba vette a terméket), olyan termékekre, amely alkalmas szennyvíz, mosadék víz, talajvíz szivattyúzására.

Nem illeti meg elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállás joga higiéniai termékek esetében.

Ilyen termékek:

 1. Kozmetikai, haj, bőr, testápolási termékek, krémek
 2. Párásító, aroma párásító termékek. (kivéve, ha a csomagolásuk bontatlan és soha sem használták)
 3. Fehérnemű
 4. Zokni (kivéve, ha a csomagolás érintetlen és soha sem viselték)
 5. Munkaruházat (kivéve, ha a csomagolás érintetlen és soha sem viselték)
 6. Kulacsok, Sport palackok.
 7. Állatgondozási termékek, kefék, elektromos eszközök (amennyiben ki van bontva és használatba vették)

Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót a csomagolásból kibontott és ki/felpróbált olyan testnyílásba (fül, orr) helyezhető (higiéniai) termék, illetve minden olyan termék esetében, amely testnedvvel érintkezhet, azt felszívhatja.

Ilyen termékek:

 1. Fül nyílásba helyezhető fülhallgatók.
 2. Fejhallgatók szivacs párnával.
 3. Olyan fejhallgatók melyek kialakításuk révén felszívhatják az izzadságot, testnedvvel érintkezhet.
 4. Fül hőmérő, amely fülbe helyezve méri a test hőmérsékletet.
 5. Fehérnemű, fürdőruha
 6. Zokni (kivéve ha a csomagolás érintetlen és soha sem viselték).
 7. Munkaruházat (kivéve ha a csomagolás érintetlen és soha sem viselték).
 8. Alkohol szonda (kivéve ha a csomagolás érintetlen és soha nem használták)
 9. Minden olyan termék amely hajjal érintkezik , hajformázó, hajcsavaró, fésű (és azt

használatba vették)

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. kozmetikai cikkek, ha azokat kibontották);
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver

példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a

csomagolást felbontotta;

 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a

vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 • Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét

követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező

fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 • Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 • Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
 • Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot

megküldenie 14 napon belül.

 • A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
 • A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 • A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
 • Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti

Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

 • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 • Fogyasztó a köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha fogyasztó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

Elállási jog gyakorlásának a menete:

 • Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
 • Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
 • A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére

késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Lehetőség szerint a terméket kérjük gyári csomagolásában, minden kiegészítő tartozékával együtt visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

 • A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon

többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 • Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő

időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 • Amennyiben a terméket a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, és fogyasztó nem veszi át a csomagot, visszautasítja vagy részére a kézbesítés neki felróható okból adódóan nem lehetséges, a termék árával megegyező összegben, számla alapján, a 2009. évi L. törvény értelmében, lejárt követelésként, fizetési meghagyás kibocsátására kerül sor.

 

 1. Jótállás, szavatosság
 2. Kellékszavatosság
 • Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 • Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság
 • Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 • Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy

kicserélését kérheti. A termék árának a visszafizetését csak akkor kérheti, ha a javítás vagy a csere nem lehetséges.

 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági

igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával

szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás
 • Milyen esetben élhet Felhasználó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles, amennyiben a felhasználó fogyasztónak minősül.

 • Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Amennyiben a gyártó biztosított jótállási jegyet a termékhez, abban az estben a gyártó

szakszervize illetékes a javításban. Amennyiben a termékhez a Gift For Me Kft. által kiállított jótállási jegyet kapott, abban az esetben kizárólag a Gift For Me Kft. jogosult a jótállás kezelésében. Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
 • Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell

elvégezni.

 • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 • Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható

élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

 • Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 • Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe

helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 • A jótállás megvonásával járhat amennyiben a terméken végzett javítási / szerelési munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, illetve szakképzetséggel nem rendelkező harmadik személy végzi és a hiba ennek következtében keletkezett. Garanciavesztéssel járhat továbbá, ha a terméken égés, törés, repedés vagy egyéb fizikai, látható sérülés van illetve nem rendeltetésszerű használat (a termék gyári beállításait meghaladó teljesítményen történő használat,túlhúzás), szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használatikezelési útmutató hibájára vezethető vissza), a termék leírásában megadott paramétereket meghaladó mechanikai / elektromos terhelés illetve egyéb nem a célnak való felhasználás, helytelen tárolás, rongálás, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, elemi kár, természeti csapás, okozta a meghibásodást.
 • Jótállás megvonásával járhat, ha a terméken található garancia címke megsérül, eltávolításra kerül.
 1. A szavatossági igény esetén történő eljárás
 • Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 • A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 • A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről

jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 • A hibás termékek javítását társaságunk szakszerviz útján teljesíti, mely

szervizszolgáltatóhoz a terméket társaságunk futárszolgálattal szállíttatja el.

 • Kérjük, hogy a terméket úgy csomagolja be, hogy a szállítás során ne sérülhessen! A nem megfelelő csomagolásból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni.
 • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó

rendelkezésére kell bocsátani.

 • Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 • A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 • A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

Egyéb felelősségi szabályok

Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

 1. Vegyes Rendelkezések
 2. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a

jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy

érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és

érvényesíthetőségét nem érinti.

 • Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 1. Panaszkezelés rendje
 • Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a giftformekft@gmail.com e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 • Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy

békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 • A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 1. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.
 • A magyarországi békéltető testületek listáját itt

találja: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
 • A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Kérelem bejelentkezés után nyújtható be.
 • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 1. Szerzői jogok
 • Miután a forme.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a forme.hu

weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése

(többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való

felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos

hozzájárulása nélkül.

 • A forme.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 • A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a

domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 • Tilos a forme.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy

visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az forme.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 • A forme.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Partner - Általános Üzleti Feltételek

A GIFT FOR ME  Kft. Általános Üzleti Feltételei a Grafikus - Partnerprogramra vonatkozóan.

(Továbbiakban: Partner-ÁÜF)

A)       A szerződés tartalma

1) Szerződő felek

Jelen szerződéskötés keretein belül az Ön üzleti partnere minden esetben a Gift for me Kft. (a továbbiakban forme.hu néven szerepel), amit Szokolai Attila (tulajdonos) képvisel. A forme.hu-val szerződni kívánó félre továbbiakban Partnerként hivatkozunk.

2) A szerződés tárgya 

1) A forme.hu partnerprogram keretein belül a következő tevékenység végezhető:

Webáruház (Saját minták, grafikák értékesítése a forme.hu webáruházában külömböző termékeken pl. Póló)

Amennyiben részt kíván venni a forme.hu Partnerprogramjában , akkor az alábbi Partner-ÁÜF-öt el kell fogadnia.

3) A Partner-ÁÜF-ben szereplő kifejezések

„Termékek" alatt azokat a termékeket értjük, amiket a forme.hu harmadik félnek értékesítésre kínál.

„Minták" alatt azokat, a Partner tulajdonában lévő vizuálisan megjelenő grafikákat, műveket értjük, amiket a forme.hu felületein eladásra kínál.

A partner „Mintajutalékot" kap minden egyes sikeresen eladott Végtermék után, amin a Partner mintája szerepel.

„Végtermék" alatt a forme.hu által készített termékek és a forme.hu, a Partnerek vagy a végfelhasználók által rendelkezésre bocsátott minták vagy feliratok kombinációját értjük.

A „Partnerfiókban" egy olyan felületet, ahol megadhatod a partneradataidat, nyomon követheted a mintáidat, statisztikáidat, jutalékaidat, eladásaidat és a partnerboltjaidat, igényelheted a megszerzett jutalékokat. Minden egyes Partnerfiók egyedi.

Jutalékban részesülsz minden sikeres eladás után. Sikeres eladásnak tekintjük, ha a vevő a megrendelést követően a megrendelt végtermékeket megkapta, és a vételárat teljes egészében kifizette. A rendelés nem kerül sztornózásra, és a rendelésben szereplő termékek nem kerülnek visszaküldésre az ÁÜF-ben meghatározott módon.

4) Partnerré válás folyamata

Az első lépés a Partnerré válás felé a partnerfiók megnyitása. Ehhez szükséges kitöltenie a regisztrációs űrlapot és elfogadnia a „Partner-ÁÜF” feltételeit. Majd cégünk az adatok helyességét ellenőrive aktivála az ön partner fiókját. Amennyiben ezt követően feltölt egy mintát a webáruházba máris a forme.hu  hivatalos partnerévé válik.

A partnerfiók tartalmáért teljes mértékben a Partner felel, így köteles gondoskodni arról, hogy az adatok helyesen és hiánytalanul legyenek megadva, és az esetleges változásokat haladéktalanul frissítse. Különösen fontos a helyes számlázási adatok és kifizetési mód megadása. Továbbá rendelkeznünk kell egy érvényes e-mail címmel, amelyen keresztül kapcsolatot tarthatunk Önnel.

Amennyiben kétségek merülnek fel a Partner által megadott adatok helyességét illetően, fenntartjuk a jogot, hogy a kifizetéseket tisztázásig visszatartsuk.

A Partner hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatok nyilvánosan is megjelenjenek. Továbbá elfogadja, hogy a Partnerfiókban a Designernév alatt megadott név nyilvánosságra kerüljön a Piactéren. Ezenkívül beleegyezését adja ahhoz, hogy az általa üzemeltetett Partnerboltok láblécében szerepeljenek a számlázási adatokban szereplő Név (Cégnev), cím és e-mail cím

5) Ügyfelekkel kapcsolatos rendelkezések

A forme.hu partnerei a webshopon keresztül vásároló ügyfelek automatikusan a forme.hu ügyfelei lesznek. A vásárláskor kizárólag a forme.hu és a végfelhasználó között jön létre jogviszony, függetlenül a Partner és a végfelhasználó között esetlegesen fennálló kapcsolattól. Ennek eredményeként a végfelhasználókra kizárólag a forme.hu üzleti feltételei, szabályai és irányelvei vonatkoznak, beleértve az ügyfélszerződéseket, ügyfélkezelést és termékértékesítéseket is.

A forme.hu fenntartja magának a jogot a szabályok, termékárak és rendelkezésre állás szintjének bármikori megváltoztatására.

A végtermékek gyártásáért, szállításáért és ügyfélszolgálatáért teljes mértékben a forme.hu vállal felelősséget. Ahhoz, hogy ezt biztosítsa, fenntartja a jogot, hogy rendeléseket elutasítson, ha azoknak technikai vagy logisztikai akadályai vannak. Ugyancsak elutasítjuk a rendeléseket, ha úgy gondoljuk, hogy a teljesítésük törvénybe ütközik, vagy megsérti harmadik személyek jogait.

Az ügyfelekkel való zavartalan kommunikáció érdekében a forme végzi a kapcsolattartást.

6) Partnerfiók és Partneradatok

A Partner hozzájárul ahhoz, hogy a forme.hu tárolja és kezelje a Partnerfiókban megadott adatokat. Ezek közé tartoznak:

 • A designer-profilban megadott adatok, mint például a Designernév és Profilkép.
 • A kifizetéshez szükséges személyes adatok, mint például a Bankszámla és Paypal fiók adatok.
 • A számlázási adatoknál megadott összes személyes információ.
 • Az eladásokhoz és jutalékokhoz kapcsolódó adatok.

A Partnerfiókban elérhető lesz egy statisztika, amely tartalmazza a sikeres eladásokat és a Partner által termelt jutalékokat.

Fontos tudni, hogy a belépési adatokat (emailcím és jelszó) bizalmasan kell kezelni, és nem szabad harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni. Ha bármilyen módon tudomást szerez arról, hogy az adatok illetéktelen kezekbe kerültek, azonnal változtassa meg a jelszavát, és értesítsen minket erről.

Amennyiben a Partner adataiban - legyen az személyes vagy a kifizetésekkel kapcsolatos - változás következik be, köteles írásban jelezni ezt nekünk a info@forme.hu emailcímen, legkésőbb 8 munkanapon belül.

A forme.hu időről időre információkat fog küldeni email formájában a Partnereknek. Ezekben az emailekben fontos változásokkal kapcsolatos információk, tippek, szervízjelentések vagy egyéb lényeges üzenetek szerepelhetnek. A Partner-ÁÜF elfogadásával a Partner hozzájárul ahhoz, hogy ilyen tájékoztató emaileket kapjon.

1) A webáruház működése

A Partner mintái csak akkor jelenhetnek meg a webáruházban, ha betartják az alábbi előírásokat:

A webáruházba feltöltött mintákat a Partner több csatornán értékesítheti. Az aktiválás után a Végfelhasználók megtalálhatják ezeket a forme.hu webáruházában.

A forme.hu nem köteles elfogadni és megjeleníteni az összes mintát, amit a Partner rendelkezésre bocsát. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint elutasítsunk mintákat, vagy korlátozzuk az értékesítési csatornákat. Ez különösen igaz olyan minták esetén, amelyek esetleg harmadik fél jogait sértik, vagy azok megjelentetése törvénybe ütközik.

Weboldalunk egységességének megörzése érdekében, tilos a láthatóan A.I. val generált és bármilyen felirat és téma nélküli grafikák feltöltése. Ezek a minták törlésre kerülnek az oldalról.

2) Jutalék elszámolás a webáruházban

Minden olyan Végtermék eladása után, ahol a Partner mintája szerepel, a Partner jogosult egy Mintajutalékra.

A Mintajutalék összege 10% a partner grafikájával ellátott, eladott termék után.

D) Általános rendelkezések a Partnerprogramban

1) Árak és Termékkínálat

A forme.hu nakk teljes joga van a termékek és minták árainak megváltoztatására, a termékkínálat szűkítésére vagy bővítésére.

2) Minták szerzői jogai

A Partner által rendelkezésre bocsátott tartalmak tulajdonjogai teljes mértékben a Partnernél maradnak:

 • Feltöltött minták
 • Mintaleírások
 • A Partnerbolt kialakításához felhasznált logók és grafikák

A Partner vállalja a felelősséget a feltöltött tartalmakért, és biztosítja a forme.hu-t arról, hogy a rendelkezésre bocsátott minták jogai a forme.hu számára felhasználhatóak, beleértve a felhasználói, nyilvánosságra hozatali és sokszorosítási jogokat. Ezen felül kijelenti, hogy jogosult a forme.hu-n keresztül értékesíteni, forgalmazni és sokszorosítani a mintákkal ellátott forme.hu termékeket.

A Partner egyúttal nyilatkozik arról, hogy a minták használatával kapcsolatosan nincsenek olyan információi, amelyek szerint harmadik fél jogai sérülnének.

A Partner garanciát vállal arra, hogy a pólóboltjában megjelenő tartalom nem sérti semmilyen módon harmadik fél jogait, és nem igényel licencet, jogdíjat vagy szabadalmat. Továbbá, megerősíti, hogy a rendelkezésre bocsátott minták összhangban vannak a vonatkozó törvényi szabályozással, különös tekintettel a fiatalkorúakra vonatkozó jogszabályokra, és nem ütköznek büntetőjogi tilalomba.

Ha a forme.hu -hoz hasonló jogsértéssel kapcsolatos bejelentés érkezik, a forme.hu jogosult eltávolítani a Partner webes tartalmát vagy annak egy részét ennek megfelelően.

A Forme.hu-nak joga van elutasítani a Partner által rendelkezésre bocsátott mintákat, ha azt gyanítja, hogy a Partner-ÁÜF bármely rendelkezése sérül.

A forme.hu nem vállal felelősséget a partner által rendelkezésre bocsátott mintákért és grafikai anyagokért.

Amennyiben a Partnerhez jogsérelemmel kapcsolatos bejelentés érkezik a bolt tartalmait illetően, köteles azonnal értesíteni erről írásban a forme.hu-t.

3) Reklámozás

A forme.hu jogosult a Partner által rendelkezésre bocsátott mintákat felhasználni saját weboldalának reklámozására, valamint a forme.hu más reklámozási tevékenységeiben. A forme.hu a Partnerre  referenciaként hivatkozhat, megadva a designernévet, profilképet vagy a boltelérést. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy ezek közzététele nem kötelező és a forme.hu döntésének van alávetve.

4) Jutalék kifizetés

A Partnernek az első jutalék kifizetése előtt kötelező kitölteni a számlázási adatokat. A szerződő fél lehet jogi személy vagy magánszemély.

A számlázási adatok megadása során a Partner választhat az alábbi lehetőségek közül:

 1. Magánszemély: Jogilag nem önálló személyek, magánszemélyek.
 2. Alanyi adómentes (0% ÁFA): Jogilag önálló személyek, akiknek alanyi adómentes adóalanyként lehet kibocsátani számlát.
 3. Cég (27% ÁFA): Jogilag önálló személyek, akik áthárított ÁFÁ-t tartalmazó számlát kibocsátásra jogosultak.

A sikeres eladások után jóváírt jutalék összegét a forme.hu elérhetővé teszi a Partnerek számára forme.hu partner profilom menüpont altt. A felhasználható egyenlegen látható összeg minden esetben bruttó összeg. Fontos tudni, hogy a ténylegesen kifizetésre kerülő jutalék összege eltérhet az itt feltüntetett összegtől. A tényleges kifizetések az alábbiak szerint alakulnak:

Magánszemély esetén:

A jutalékok kifizetése évente kétszer történik:

Az első időszak (január, február és március hónapok) lezárása április elején történik, és az adminisztrációs folyamatok után az utalásokat április második felében kezdjük el.

A második időszak (április, május, június, július, augusztus és szeptember hónapok) lezárása október elején történik, és a kifizetések október második felében utalásra kerülnek.

A fennmaradó időszak (november és december hónapok) a következő évi első kifizetésnél kerül elszámolásra és utalásra.


A levonások magánszemélyeknél az alábbiak szerint alakulnak:

 • bruttó jutalék összegéből először levonásra kerül az ÁFA.

  Ezt követően a bérszámfejtési díjat is levonják.

  Ezután a kötelező járulékok és adók kerülnek levonásra. Ezek az összegek egyénenként eltérhetnek, attól függően, hogy életkori kedvezmény vagy a 10%-os költséghányad nyilatkozat került alkalmazásra.

  Magánszemélyként a Partnernek lehetősége van kérni, hogy az önálló tevékenységből származó bevétel (megbízási díj) adóelőlegének megállapítása során a 10 százalékos költséghányad alkalmazását vegyék figyelembe. Ehhez évente a megadott linken elérhető Adóelőleg-nyilatkozat költségekről dokumentumot kell elküldeni a info@forme.hu emailcímre: https://nav.gov.hu/ado/adoeloleg_nyilatkozat_2022

  A magánszemélyként kifizethető jutalék mértéke maximalizált, hogy megfeleljen a jogszabályoknak. Ha a magánszemély Partner jutaléka meghaladja ezt az összeget, akkor a maximálisan kifizethető összeget fizetik ki a Partnernek, és a fennmaradó többletjutalékot az adott év zárásánál számolják el. Ebben az esetben a magasabb járulékokat minden esetben könyvelővel egyeztetve határozzák meg.

  A magánszemélyes Partnerek jutalékait a forme.hu automatikusan elszámolja és kifizeti a fent megadott időszakban. Köztes időszakban nincs lehetőség kifizetésre. A minimális kifizetés összege bruttó 20.000 Ft, és a kifizetés banki átutalással történik.

  Ha a Partner nem adja meg helyesen az adatait a rendszerben, vagy nem küldi el a fent említett nyilatkozatot a kifizetési hónap 10. napjáig, akkor a jutaléka nem kerül kifizetésre abban a kifizetési ciklusban.

Alanyi adómentes (0%ÁFA):

A Partnernek lehetősége van minden hónapban igényelni a jutalék kifizetését az adott hónap első 7 napjáig, kivéve decemberben, amikor nincs kifizetés. Tehát januártól novemberig havonta igényelhető a jutalék.

A számlákat a teljesítési igazolás alapján az info@forme.hu emailcímre várják 15 napos határidővel, vagyis a kifizetések a tárgyhónap végéig kerülnek kiutalásra.

Jutalékkifizetésnél az alanyi adómentes Partner esetén a felhasználható egyenlegnél látható összegből levonásra kerül a 27% ÁFA. Az így kapott nettó összeg kerül kifizetésre egy 0%-os Áfatartalommal rendelkező számla ellenében.

A kiállított számlán a szolgáltatás megnevezésénél "Üzletszerzési jutalék" szerepeljen, amelyre a Partnernek szüksége van.

Cég (27%ÁFA):

A jutalék kifizetése lehetőség van minden hónap első 7 napjában, kivéve december, amikor nem történik kifizetés. Ezért a januártól novemberig terjedő időszakban havonta igényelhető a jutalék kifizetése.

Miután a kifizetési igénylést elküldte a Partner, a forme.hu ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a kifizetéshez szükséges feltételek. Az ellenőrzés eredményétől függően a forme.hu elfogadja vagy visszautasítja a kifizetési igénylést.

A számlákat az info@forme.hu emailcímre várják 15 napos határidővel, így a kifizetések a tárgyhónap végéig kerülnek kiutalásra.

A jutalékkifizetéskor a 27% ÁFÁ-t tartalmazó számlát kiállító cégnél a felhasználható egyenlegen látható teljes bruttó összeg kerül kifizetésre.

A kiállított számlán a szolgáltatás megnevezésénél a "Üzletszerzési jutalék" kifejezést kell a Partnernek feltüntetnie.

A jutalékok kifizetésére kizárólag a Partner ÁÜF-ben leírt módon van lehetőség. Ha a Partner nem teljesíti a kifizetéshez szükséges feltételeket, hiányosan vagy helytelenül adja meg az adatokat, akkor a forme.hu jogosult a kifizetési igénylést visszautasítani és a szükséges adatok pótlásáig, vagy a kifizetéshez szükséges feltételek teljesítéséig a jutalékokat visszatartani.

Az alanyi adómentes és céges Partnerek számára a jutalékok elszámolása és kifizetése a Partner kérésére történik. A kifizetést a Partnerfiókban a kifizetés igénylésének gombjának megnyomásával lehet kezdeményezni. A minimális kifizetés összege bruttó 20.000 forint, és a kifizetés banki átutalással történik.

A Partner felel a kifizetéshez szükséges bankszámlaadatok helyességéért. A hibásan megadott adatokból keletkezett károkért a forme.hu nem vonható felelősségre.

 

5) Rendelések és szerződések kezelése

A forme.hu fenntartja a jogot, hogy olyan kéréseket vagy megrendeléseket elutasítson, amelyek nem felelnek meg a forme.hu elvárásainak, vagy amelyek megvalósítása külső tényezők miatt nem lehetséges.

Ezen felül a forme.hu fenntartja a jogot az olyan ügyfelek rendeléseinek elutasítására, akik korábban nem tudtak fizetni, vagy akik nem felelnek meg a forme.hu fizetési feltételeinek.

A megrendelések feldolgozásáért kizárólag a forme.hu felelős. A forme.hu vállalja az összes teendőt, mint például a kifizetések könyvelését, számlázást, sztornózást, reklamáció kezelést, csomagvisszaküldéseket és az ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat.

 

6) Értesítések/Hírlevelek

A forme.hu feldolgozza az eladásokat, amelyek  a webshopon keresztül történnek, és az ezekről származó statisztikákat elérhetővé teszi a partner számára a Partnerfiókjában.

7) Felelősség meghatározása

A Partner vállalja a felelősséget minden olyan kárért, amely az általa rendelkezésre bocsátott minták felhasználásából, sokszorosításából vagy nyilvánosságra hozatalából származik, és amely harmadik fél jogainak megsértéséből ered.

Ez a felelősség magában foglalja a forme.hu jogi eljárásból vagy kártalanításból származó összes költségét. Ha peres eljárás indul, a partner köteles a forme.hu korábban említett költségeit megtéríteni. Ilyen esetben a forme.hu előleget követelhet a védelmi költségek becsült összegével megegyezően a partnertől.

A forme.hu a szavatossággal és a garanciával kapcsolatos felelősségére vonatkozóan az ÁÜF rendelkezéseit tartja érvényben.

A forme.hu jogosult arra, hogy 30 napra inaktiválja a Partnerboltot, amennyiben az alábbi esetek egyike előfordul. Az inaktiválás ideje alatt a Partner által termelt jutalék megmarad, azonban a Partner boltja és mintái nem lesznek elérhetők az online felületeken.

Az inaktiválás esetének okai lehetnek:

 • Nagy mennyiségű hibás anyag feltöltése vagy rosszul feltöltött minták, például helytelenül megadott minta nevek.

 • Rosszminőségű vagy az oldal jellegéhez nem illeszkedő grafikák feltöltés
 • Háttérrel rendelkező , nyomtatási szempontból felesleges részekkel rendelkező (jpg, Jpeg) tömeges feltöltése.
 • Mondanivaló nélküli, egymáshoz hasonló képek tömeges feltöltése.
 • Harmadik alkalommal javítás, korrekció nélküli újraaktivált hibás minták. (Az elutasítás okát minden esetben közöljük a felületen, de kérhetnek pontosított tájékoztatást e-mailben vagy telefonon, ha a PDF-ből vagy a leírásból nem derül ki a probléma.)

 • Hibásan kitöltött adminisztrációs adatok, amelyek hátráltatják a könyvelési munkát - erről előzetesen e-mailben tájékoztatást küldünk.

 • Más designerek, pólómintákat forgalmazó weboldalak jogtalan grafikáinak használata. (Jogvédett tartalmak jogtalan felhasználása esetén akár egyetlen minta után is azonnali letiltást vonhat maga után.)

 

8) Szerződés időtartama/felmondás

Ez a megállapodás határozatlan időre jön létre, és mindkét fél részéről indoklás nélkül és felmondási idő nélkül bármikor felmondható. A felmondás írásban történhet mindkét fél részéről, vagy a Partner részéről a Partnerfiók törlésével. A felmondás után a felmondást megelőzően jóváírt jutalékok kifizetésre kerülnek a Partnerfiókban megadott feltételeknek megfelelően.

A Partnerfiók és a szerződés más személyekre való átruházása nem megengedett.

 

9) Kondíciók megváltozása

A forme.hu a Partner Általános Üzletszabályzatában előforduló esetleges változásokat nyilvánosságra hozza a www.forme.hu weboldalon, és az érintett Partnereket emailben értesíti a változásokról. Az értesítés kiküldését követően 3 hetes időszak áll rendelkezésre a változások elfogadására vagy visszautasítására. Ha a Partner visszautasítja a változásokat, a szerződés változatlan formában marad. Ha 3 héten belül nincs írásos ellenvetés a módosításokkal kapcsolatban, akkor mindkét fél elfogadja a változásokat.

Fontos tudni, hogy a Partner-Általános Üzletszabályzat változásainak visszautasítása esetén a forme.hu fenntartja a jogot a partnerszerződés felmondására, mivel minden Partnernek azonos feltételeket szeretne biztosítani.

Az írásos forma alatt az emailen vagy levélként érkező kinyilatkoztatásokat értjük. Az emailes kinyilatkoztatásokat a info@forme.hu címre lehet küldeni.

A forme megerősíti, hogy az ilyen módosítások nem érintik negatív módon a partnerek jutalékait a módosítást megelőző időszakra vonatkozóan.